Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyborze oferty w przedmiocie zamówienia: świadczenie w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. wsparcia psychologicznego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w tym wsparcia psychologicznego z psychoterapią dla osób i rodzin doświadczających przemocy.

Ułatwienia dostępu