Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 6

32-620 Brzeszcze

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej

 

Informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej, nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydaci na stanowisko podinspektora w Dziale Pomocy Środowiskowej spełnili wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednak nie wykazali się dostateczną znajomością omawianych zagadnień i predyspozycjami do prawidłowej realizacji zadań na tym stanowisku.

 

Brzeszcze, dnia 18.10.2023 r.

 

                                                                                                        Dyrektor

                                                                            Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

                                                                              mgr Ewa Zarycka – Nikiel

ikona pdf Informacja o wyniku naboru

Ułatwienia dostępu