Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o zmianie wykonawcy

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych dla osób dorosłych – uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach „Teraz seniorzy”.
PDF Informacja o zmianie wykonawcy (128KB)

Ułatwienia dostępu