Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

INFORMACJA POPŻ 2020

INFORMACJA POPŻ 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Od kwietnia 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. W pierwszej kolejności żywność będzie dystrybuowana do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, sok jabłkowy klarowny, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

W ramach działań na rzecz najbardziej potrzebujących, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy współpracy z podmiotami prowadzącymi podobne działania, realizuje działania na rzecz włączenia społecznego, m.in. coroczne spotkania wigilijne dla osób starszych, samotnych, chorych, zajęcia o charakterze integracyjnym, pikniki rodzinne, warsztaty rodzicielskie, grupy wsparcia, działania profilaktyczne. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach świadczy pomoc psychologiczną i prawną, doradztwo, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach planuje realizację działań towarzyszących realizacji programu POPŻ.

Ułatwienia dostępu