Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

INFORMACJA POPŻ 2021

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W listopadzie 2021 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2021, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (776 zł x 220% = 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł x 220% = 1320 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Od lutego 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje skierowania w dniach od 17.02.2022 r. do 28.02.2022 r. W pierwszej kolejności żywność będzie dystrybuowana do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Każda z osób, otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty:

– artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe,

– artykuły skrobiowe: makaron jajeczny świderki, kasza jęczmienna,

– artykuły mleczne: mleko UHT,

– artykuły mięsne: szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju

– cukier: cukier biały,

– tłuszcze: olej rzepakowy

Zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w ramach działań na rzecz najbardziej potrzebujących, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy współpracy z podmiotami prowadzącymi podobne działania, realizuje działania na rzecz włączenia społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach świadczy pomoc psychologiczną i prawną, doradztwo, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach planuje realizację działań towarzyszących realizacji programu POPŻ.

Ułatwienia dostępu