Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja SUO

Informacja o wyborze oferty w przedmiocie zamówienia:

świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w zakresie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – zgodnie z §2 pkt 1 ppkt a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

ikona pdf Informacja SUO dzieci uczenie i rozwijanie umiejętności na 2024


Informacja o wyborze oferty w przedmiocie zamówienia:

świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w formie usług logopedycznych i nauki komunikacji alternatywnej zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

ikona pdf Informacja SUO usługi logopedyczne na 2024


Informacja o wyborze oferty w przedmiocie zamówienia:

świadczenie w 2024 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

ikona pdf Informacja SUO rehabilitacja na 2024

Ułatwienia dostępu