Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla osób bezdomnych z terenu Gminy Brzeszcze. Wszelkie informacje o osobach bezdomnych (koczujących na klatkach schodowych, piwnicach, ogródkach działkowych, opuszczonych budynkach lub innych miejscach) lub o osobach potrzebujących pomocy prosimy o zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, numery telefonów: 32/211-12-51, 32/700-87-10 (dni robocze), 32/700-87-28 lub do Komisariatu Policji – 997, 47/832-64-00 (całodobowo).

Ułatwienia dostępu