Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Menu

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z COVID-19 KONTAKT Z PRACOWNIKAMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY – OBJĘTYCH KWARANTANNĄ I IZOLACJĄ DOMOWĄ DOSTĘPNY PO GODZINACH URZĘDOWANIA OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU: 668 994 230 CODZIENNIE DO GODZINY 19.00

Ułatwienia dostępu