Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja z wyboru oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańca gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego


Przedmiot zamówienia: usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańca gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Link do BIP:  KLIKNIJ TUTAJ

ikona pdf Zapytanie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

ikona pdf Załącznik nr 1 Formularz

ikona pdf Załącznik nr 2 Oświadczenia

ikona pdf Informacja z wyboru Asystent 2023


 

Ułatwienia dostępu