Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informuje o możliwości składania wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia pod linkiem: https://empatia.mpips.gov.pl/

Aby skorzystać z możliwości portalu Emp@tia należy posiadać profil zaufany.

Jak założyć bezpłatny profil zaufany ?

Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego 24h/7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

  1. W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego.
  2. Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta lub telefon komórkowy (w zależności od wskazanego sposobu weryfikacji ustawionym w banku).

Informacje na temat profilu zaufanego znajdują się pod linkami: https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi

Jeżeli ktoś nie posiada, bądź nie korzysta z systemu bankowości elektronicznej, to od 23.04.2020 r. można założyć również tymczasowy profil zaufany bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje na temat tymczasowego profilu zaufanego znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany–juz-jest

Pod linkiem poniżej załączamy instrukcję składania wniosków on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) .

https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6

Zachęcamy Państwa do składania wniosków przez Internet. W razie pytań dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie od pracowników działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Ważne !

Do wniosków złożonych w formie elektronicznej należy przedłożyć odpowiednie dokumenty w zależności o formy świadczenia o jakie Państwo chcą się ubiegać.

Informacje na temat tego, czym są świadczenia rodzinne oraz jakie należy przedłożyć dokumenty znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://ops.brzeszcze.pl/swiadczenia-rodzinne-i-fundusz-alimentacyjny/

Ponadto informujemy, że wnioski o świadczenia rodzinne złożone za pośrednictwem skrzynki e-mail nie są poprawnie złożonymi podaniami, gdyż nie są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

 

Ułatwienia dostępu