Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do :

 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start (300+)

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż od dnia 01.07.2019 r. można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2019 r. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Mickiewicza 6 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod numerami telefonicznymi:

 • 32/70-08-024 i 32/70-08-025 Świadczenie Wychowawcze,
 • 32/70-08-023 Fundusz Alimentacyjny,
 • 32/70-08-022 Świadczenia Rodzinne.

lub bezpośrednio u pracowników Działu w godzinach otwarcia, tj.:

 • od pon. i wt. w godz. 800 do 1400,
 • śr. w godz. 1000 do 1700,
 • czw. w godz. 800 do 1200,
 • pt. w godz. 800 do 1300.
Ułatwienia dostępu