Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń:

  • świadczenia wychowawczego (500+),
  • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
  • specjalnych zasiłków opiekuńczych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia na dobry starty (300+)

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż w miesiącu lipcu 2018 r. można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na dobry start na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018 r. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Słowackiego 2/2, budynek przychodni zdrowia (wejście klatka schodowa od strony sklepu PSS).

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Tel. 32 737 3213 oraz 32 737 3180

Ułatwienia dostępu