Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2017 r. realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. u. z 2016 r. poz. 1860).

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Jednorazowe świadczenie wynosi 4 000,00 zł.

Wnioski wraz z zaświadczeniami o jednorazowe świadczenie można składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (dotyczy dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu).

Informacji w sprawie ustalania prawa do jednorazowego świadczenia udziela Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr telefonów:
tel. 32/ 737-31-80 lub 32/ 737-32-13 wew. 23

Ułatwienia dostępu