Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej

Od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28.12.2016 roku wzrosły kwoty kryterium uprawniające osoby najbardziej potrzebujące do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, które wynoszą :

  • 1268 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
    1028 zł – dla osoby w rodzinie,

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Ułatwienia dostępu