Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń:

– zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

– specjalnych zasiłków opiekuńczych,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  informuje, iż od dnia 01 lipca 2021 r.  można przesyłać drogą elektroniczną :

– wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022,

– wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy 2021/2022.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2021 r.

 

Zasady przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie w/w świadczeń na okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu     01 listopada 2021 r. w dalszym ciągu wynosi:

– dla specjalnego zasiłku opiekuńczego764,00 zł,

– dla zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 674,00 zł  na osobę w rodzinie

lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne z możliwością przyznawania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego nadal wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie z możliwością przyznawania w/w świadczeń w ramach    tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę.

Zachęcamy Państwa do przekazywania nam swoich spraw:

– za pomocą EPUAP/ profilu zaufanego

– przez portal Emp@tia

Kontakt  z pracownikami Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 6 w godzinach przyjmowania stron; tj. w poniedziałki  i wtorki w godz. 8.00 – 14.00, w środy w godz. 10.00 – 17.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 13.00.

Kontakt telefoniczny: Świadczenia rodzinne: 32/70-08-723

Fundusz alimentacyjny: 32/70-08-732

Świadczenia opiekuńcze: 32/70-08-724

UWAGA: Czwartek jest dniem wewnętrznym i w tym dniu Interesantów nie przyjmuje się. W sprawach niecierpiących zwłoki można zgłaszać się do Sekretariatu Ośrodka zlokalizowanego na II piętrze budynku pokój nr 204.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ułatwienia dostępu