Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń:

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

specjalnych zasiłków opiekuńczych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od dnia 01 lipca 2022 r. można przesyłać drogą elektroniczną :

wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023,

wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy 2022/2023.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2022 r.

Zasady przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie ww. świadczeń na okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 01 października 2022 r. dla funduszu alimentacyjnego a od 01 listopada 2022 r. dla świadczeń rodzinnych, w dalszym ciągu wynosi:

dla specjalnego zasiłku opiekuńczego764,00 zł,

dla zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne z możliwością przyznawania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego nadal wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie z możliwością przyznawania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę.

Zachęcamy Państwa do przekazywania nam swoich spraw:

za pomocą ePUAP: /OPSBrzeszcze/SkrytkaESP

przez portal Emp@tia

Kontakt z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 6 w godzinach przyjmowania stron; tj. w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00 – 14.00, w środy w godz. 10.00 – 17.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 13.00.

Kontakt telefoniczny:

Świadczenia rodzinne: 32/70-08-719

Fundusz alimentacyjny: 32/70-08-717

Świadczenia opiekuńcze: 32/70-08-717

UWAGA: Czwartek jest dniem wewnętrznym i w tym dniu interesantów nie przyjmuje się. W sprawach niecierpiących zwłoki można zgłaszać się do sekretariatu Ośrodka zlokalizowanego na II piętrze budynku pokój nr 204.

Ułatwienia dostępu