Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031

Termin konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 9 – 16 grudnia 2022 r.

 

Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z formularzem
zgłaszania uwag/propozycji (w wersji edytowalnej) i dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, którą publikuje się:

  1. na stronie internetowej Gminy Brzeszcze https://brzeszcze.pl/
  2. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy społecznej https://ops.brzeszcze.pl/
  3. w formie obwieszczenia na terenie gminy.

 

Formularz ankiety w wersji papierowej udostępnia się w:

  1. informacji Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 (parter) w godzinach pracy urzędu
  2. sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (II piętro, pok. 204) w godzinach pracy jednostki

 

Uzupełniony formularz zgłaszania uwag/propozycji można składać w formie pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031 można składać za pomocą wypełnionej ankiety według opublikowanego wzoru w następujący sposób:
a) informacji Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 (parter) w godzinach pracy urzędu

  1. sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (II piętro, pok. 204) w godzinach pracy jednostki
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops.brzeszcze.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej/OPSBrzeszcze/skrytkaESP

 

Ułatwienia dostępu