Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców Brzeszcz oraz zainteresowane instytucje do udziału w konsultacjach do do projektu części IV (Analiza strategiczna) Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031. Uwagi oraz sugestie do projektu części IV Strategii można zgłaszać do 20 czerwca 2022 roku.

Ułatwienia dostępu