Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Koperta życia” dla seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy ukończyli 60 lat do udziału w akcji społecznej „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych w wieku 60+. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel.

Uzupełniona powyższymi informacjami karta informacyjna jest istotną wskazówką dla służb ratowniczych, ułatwia kontakt z osobą w sytuacji krytycznej. Karta jest ważna przez 1 rok.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli w miejscu które jest w prawie każdym domu i jest łatwo dostępne. Lodówka jest oznakowana specjalnym magnesem dołączonym do koperty życia.

Koperty życia są bezpłatne, do odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w godzinach urzędowania u pracowników socjalnych i u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

Ułatwienia dostępu