Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Małopolska Niania 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu jest możliwość dofinansowania kosztów zatrudnienia niani.
Więcej szczegółów na stronie:  https://www.rops.krakow.pl/

Ułatwienia dostępu