Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ogłoszenie „Zima 2017/2018”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się do mieszkańców Gminy Brzeszcze z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w okresie zimowym 2017/2018 roku.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych (koczujących na klatkach schodowych, piwnicach, ogródkach działkowych, opuszczonych budynkach lub innych miejscach) lub o osobach potrzebujących pomocy prosimy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, nr tel. 32/21-11-251, 32/73-73-213 (dni robocze) lub do Komisariatu Policji – 997 (całodobowo).

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Brzeszcze.

W sprawie przyjęcia do Schroniska można zgłaszać się do Ośrodka w dni robocze w godzinach pracy, t.j. od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 7.00 do 17.00 w środy i od 7.00 do 13.00 w piątki.

W pilnych sprawach – interwencyjnie – w Schronisku od 15.00-22.00.Telefon Schroniska: 574-697-236.

Ułatwienia dostępu