Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, mieszkańcom gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Więcej informacji:  Kliknij tutaj

ikona pdfFormularz

ikona pdfOświadczenia

ikona pdf Zapytanie ofertowe – całodobowa opieka wytchnieniowa 2023

ikona pdf Informacja z wyboru opieka wytchnieniowa całodobowa 2023

Ułatwienia dostępu