Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Plenerowy piknik rodzinny

Zapraszamy mieszkańców gminy Brzeszcze do udziału w  plenerowym pikniku rodzinnym, który odbędzie się na osiedlu Szymanowskiego w Brzeszczach w dniu 28 maja 2022 roku w godzinach od 17.00 do 20.00. Wydarzenie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brzeszcze do roku 2023.

Ułatwienia dostępu