Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Podsumowanie projektu „Teraz seniorzy. Edycja II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zakończył realizację Projektu „Teraz seniorzy. Edycja II”, zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Projekt był kontynuowany zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez seniorów z Zasola i Skidzinia, uczestniczących w działaniach w 2017 roku.
W 2018 roku odbyły się:

  • Warsztaty komputerowe (pogłębiające wiedzę z zakresu obsługi komputera i internetu) dla 19 uczestników;
  • Spotkanie z policjantem;
  • Spotkanie międzypokoleniowe integracyjne z uczniami szkoły podstawowej;
  • Wyjazd integracyjny do teatru.

Na podsumowanie projektu przeprowadzono badania ankietowe (ewaluacja), z których wynika potrzeba realizowania działań na rzecz osób w wieku 60 plus.
W roku 2019 planuje się kolejną edycję skierowaną do seniorów w sołectwach Jawiszowice i Przecieszyn.

Ułatwienia dostępu