Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Podsumowanie projektu „Teraz seniorzy”. Edycja II.

Projekt „Teraz seniorzy. Edycja II”, organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach był realizowany w okresie od 18.09.2017 r. do 23.11.2017 r. Działaniami projektu zostali objęci mieszkańcy sołectw: Wilczkowice, Zasole i Skidziń w wieku powyżej 60 roku życia. Zajęcia odbywały się w każdym z poszczególnych sołectw. Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy: Skidziń -16 osób, Zasole -15 osób, Wilczkowice – 9 osób. Uczestnicy w ramach projektu skorzystali z warsztatów prowadzonych przez ratownika medycznego, pedagoga, policjanta i pracownika socjalnego.

Ratownik medyczny przedstawił, jak aktywnie stosować profilaktykę zdrowotną, w tym zdrowe odżywianie i prowadzenie zdrowego trybu życia. Przeprowadził również trening pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć z pedagogiem uczestnicy poszerzyli umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zgłębili przyczyny powstawania konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, a także poznali metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Mieszkańcy sołectw mieli również okazję bezpośredniego spotkania z dzielnicowym Komisariatu Policji z tego rejonu i wysłuchania wykładu na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz możliwości i sposobów reagowania w obliczu zagrożenia. Zwrócono seniorom uwagę m.in. na wykorzystywane przez przestępców metody „na wnuczka”, „na gazownię”, na niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym przechowywaniem numeru PIN w dokumentach. Uczulono na zachowanie ostrożności w czasie korzystania z bankomatu. Zapoznano seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników m.in. zakładów energetycznych, gazowni, poczty, pomocy społecznej oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi lub legitymacjami. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przybliżył problematykę przemocy domowej wobec osób starszych i przedstawił procedurę „Niebieskie karty”.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie integracyjne w Gospodarstwie agroturystycznym w Skidziniu dla wszystkich uczestników.  Organizatorzy rozdali „koperty życia” – niezwykle cenne narzędzie informacyjne dla służb medycznych. Takie „koperty” są dostępne bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej dla wszystkich seniorów z gminy Brzeszcze.

Na zakończenie projektu zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne, z których wynika potrzeba kontynuowania projektu. Będzie on obejmował inne działania, dostosowane do potrzeb rozeznanych wśród uczestników. Planuje się przeprowadzenie drugiej części projektu w I półroczu 2018 roku.

Ułatwienia dostępu