Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Podsumowanie realizacji projektu „Kołysanka dla rodziców”

W dniu 8 grudnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zakończył realizację projektu „Kołysanka dla rodziców”, którego celem był wzrost kompetencji wychowawczych opiekunów dzieci poprzez trening kompetencji rodzicielskich.

W trwającym od 3 listopada cyklu siedmiu spotkań uczestnicy zajęć mieli okazję między innymi poznać metody: zachęcania dziecka do współpracy i samodzielności, konstruktywnych sposobów nagradzania i karania czy wdrażania standardów wychowawczych. Dowiedzieli się jak skutecznie wywierać wpływ wychowawczy, jak wspierać rozwój dziecka oraz jak ich własne doświadczenia wpływają na kreowane relacje rodzicielskie.

Na czas trwania zajęć w punkcie opieki nad dziećmi „Plastuś” funkcjonującym przy Ośrodku zapewniona została opieka co umożliwiło rodzicom na uczestnictwo w projekcie.

„Kołysanka dla rodziców” pomogła uczestnikom dokonać refleksji nad systemami wychowawczymi, które tworzą w swoich rodzinach – utrwalić pozytywne metody oddziaływań na dzieci i skorygować popełniane błędy, a w społecznym wymiarze zdobyta wiedza niewątpliwie stanowi „inwestycje” w rodziny naszej Gminy.

Ułatwienia dostępu