Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Podsumowanie realizacji projektu „Teraz seniorzy”

W okresie od 26.10.2016r. do 7.12.2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizował projekt adresowany do osób powyżej 60 roku życia, z terenu Gminy Brzeszcze pod nazwą „Teraz seniorzy”. Działaniami projektu zostało objętych 28 osób, w dwóch grupach.

Pierwsze warsztaty poprowadził funkcjonariusz Komisariatu Policji w Brzeszczach. Omówił zagrożenia, z którymi mogą spotkać się seniorzy w ich miejscu zamieszkania oraz na drodze, a także wskazał na metody ich przeciwdziałania. Kolejne warsztaty poprowadził psycholog. Uczył sposobów radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami. W ramach projektu odbyły się również warsztaty prowadzone przez ratownika medycznego. Podczas spotkań ratownik medyczny omówił jak aktywnie stosować profilaktykę zdrowotną, w tym zdrowe odżywianie i aktywny wypoczynek. Przeprowadził ciekawy trening pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz „koperty życia” (karty informacyjne do uzupełnienia danych u lekarza o stanie zdrowia przechowywanych w lodówce na potrzeby służb medycznych).

Projekt „Teraz Seniorzy” będzie miał kolejną edycję wiosną 2017 roku. Już teraz zapraszamy seniorów do udziału w projekcie.

Ułatwienia dostępu