Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Menu

Sporysz Maria

Starszy specjalista pracy socjalnej, Koordynator Noclegowni.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00

Rejon:
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Ułatwienia dostępu