Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Inspektor ds. projektów i programów Pastuszka-Fahie Anna

Inspektor ds. projektów i programów

Przyjmowanie stron:

Praca w siedzibie Ośrodka:
pon, wt, czw: 7.00-15.00
śr: 11.00-17.00
pt: 11.00-13.00

Ułatwienia dostępu