Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Brzeszcze reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje od stycznia 2021 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” i przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w żuciu społecznym dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub

b) o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu określa załącznik nr 9 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście – w pokoju 106 lub poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl, do 20.10.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 21-11-251 wew. 34.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Dokumenty do pobrania:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Ułatwienia dostępu