Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach będzie wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016, dla osób posiadających skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, wydawanych przez pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w godzinach pracy Ośrodka.
Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej, to: 771 zł -dla osoby w rodzinie, 951 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Odbiór żywności:
w dniach 10.XII, 12.XII, 13.XII, 14.XII.2016r
w godzinach: 9.00 – 17.00
miejsce odbioru żywności: Brzeszcze, ul. Górnicza 7

Ułatwienia dostępu