Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Rodzina 500 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało materiał poświęcony rządowemu programowi „Rodzina 500 plus”, który można pobrać poniżej.
ikona pdf Program Rodzina 500 plus (2,5MB)

Ułatwienia dostępu