Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach  realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „WSPIERAJ SENIORA”.

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia dla  osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących podstawowe  artykuły, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakup lekarstw,  załatwienia pilnych spraw urzędowych, opłacenia rachunków. W wyjątkowych przypadkach pomoc może być udzielona również osobom poniżej 70 roku życia.

Uwaga: Senior pokrywa koszt zakupów i opłat.

Zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Gminy Brzeszcze, w szczególności osób mieszkających samotnie, którym rodzina i bliscy z różnych przyczyn nie mogą zabezpieczyć ich podstawowych  potrzeb (np. z powodu  kwarantanny, izolacji domowej).

Seniorze
Jeśli chcesz skorzystać z tej formy pomocy zadzwoń na infolinię: tel.: 22 505 – 11-11

Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie, ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeszczach tel. 32 211 – 12 – 51 lub  668- 994-230 Program ”Wspieraj Seniora”  jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Ułatwienia dostępu