Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Punkt Wsparcia

Baner Systemu przedstawiający małe dziecko siedzące w łóżeczku i tulące do siebie pluszową zabawkę. Z boku znajduje się napis "Przemoc w rodzinie można zatrzymać - nie bądź obojętny, oraz numer telefomu: 668-994-230 - kliknij aby powiększyć grafikęGminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje od kwietnia 2010 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w ramach Systemu oferuje między innymi Gminną Infolinię dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz ich otoczenia, pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:

668 – 994 – 230

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00 z możliwością podjęcia interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania osób doznających przemocy


W ramach Systemu działa również:
Punkt Wsparcia i Informacji Osób Uwikłanych w Przemoc
który oferuje:

  • pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna
    – we wtorki od 8.00 do 13.00
  • porady prawne dla osób doznających przemocy
    – w poniedziałki od 16.00 do 17.00
  • specjalistyczna praca socjalna dla osób doznających przemocy
    – w środy od 15.00 do 17.00

Kierowanie na poszczególne konsultacje i uzgadnianie terminów wizyt za pośrednictwem pracowników socjalnych Ośrodka

Osoby doświadczające przemocy domowej, mogą uzyskać pomoc dzwoniąc również na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 0/801-120-002 który aktywny jest: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00, więcej na stronie Niebieskiej Linii: www.niebieskalinia.info

Pamiętaj, stosowanie przemocy wobec bliskich jest przestępstwem /art. 207 Kodeksu Karnego/

 

 

Ułatwienia dostępu