Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Przystąpiliśmy do programu „Opieka 75 +”

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu „Opieka 75 +”, który jest dofinansowany z budżetu państwa. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 lat w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Ułatwienia dostępu