Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Punkt z pomocą rzeczową

13 kwietnia 2022 r. punkt z pomocą rzeczową w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brzeszczach dla obywateli Ukrainy
będzie nieczynny.

W tym dniu będzie przyjmowany transport darów z Wielkiej Brytanii dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy.

Dary z Wielkiej Brytanii wydawane będą od 19 kwietnia 2022 r.

 

Ułatwienia dostępu