Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że w zakładce „Rodzina 500+” znajdą Państwo:

 1. Informacje ogólne MRPiPS dotyczące ustawy (kompedium wiedzy).
 2. Informacje o terminach i sposobach składania wniosków
 3. Informację o aktach prawnych
 4. Dokumenty do pobrania w celu ubiegania się o świadczenie wychowawcze tj.:
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
  • Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 5. Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Rodzina 500+
Ułatwienia dostępu