Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 15 września 2018 roku w przypadku uczniów szkół
  • do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Brzeszcze
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, 514,00 zł a od października br. 528zł.
Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 324 (III piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika – wejście od strony targu) do dnia 15 września 2018r. w godzinach pracy: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 17.00; środy od 7.00 do 17.00 i piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.28.
Więcej informacji i pliki do pobrania w zakładce Stypendia

Ułatwienia dostępu