Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020
Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie:
do 16 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół
do 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów
O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Brzeszcze.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 528,00zł.
Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 208 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy:
poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00;
środy od 7.00 do 17.00
piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.28.
Więcej informacji i pliki do pobrania w zakładce Stypendia

Ułatwienia dostępu