Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Uczymy się reagować..”

Uczymy się reagować z OPS 2022

Zapraszamy na film! 14.11.2022 o godzinie 17.00 zapraszamy do Kina Wisła
na pokaz filmowy – niespodziankę. Piękny obraz w gwiazdorskiej obsadzie,
opowiadający o miłości, która potrafi pokonać wszelkie przeciwności.
Seans filmowy dla widzów od 16 roku życia.
Przed filmem odbędzie się prelekcja Pani Marii Dekert – psychoterapeuty,
superwizora, trenera treningu interpersonalnego. Po filmie zapraszamy na
poczęstunek. W trakcie spotkania zostanie uruchomiony punkt
konsultacyjny, w którym będą dyżurować pracownicy socjalni OPS
Brzeszcze.
Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej
dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ułatwienia dostępu