Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy – 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od 1 sierpnia.

  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 31 października.
  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 30 listopada.
Ułatwienia dostępu