Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

UWAGA INFORMACJA

UWAGA  INFORMACJA

Kontakt  osobisty  z  pracownikami  Ośrodka w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a także składania dokumentów,  odbioru pism i  decyzji  w siedzibie Ośrodka  jest możliwy  wyłącznie  po  uprzednim  telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu dnia i godziny wizyty – z  zachowaniem  sanitarnych środków  ostrożności.

Numery kontaktowe:

SEKRETARIAT  32/211 12 51, 32-737 32 13
32/70-08-710
DODATKI MIESZKANIOWE, KDR 32/70-08-715
POMOC ŚRODOWISKOWA 32/70-08-721
ASYSTENCI RODZINY 32/70-08-726
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 32/70-08-722
ŚWIADCZENIA RODZINNE 32/70-08-723
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ 32/70-08-724
SCHRONISKO 32/70-08-728,
574-697-236
TELEFON INTERWENCYJNY 668-994-230
Ułatwienia dostępu