Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

V zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługa asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością – dzieci, mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

V zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługa asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością – dzieci, mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

ikona pdf Informacja z wyboru Asystent dzieci 2024 V

ikona pdf Zapytanie ASYSTENT 2024 DLA DZIECI V

ikona pdf Załącznik nr 1

ikona pdf Załącznik nr 2

Ułatwienia dostępu