Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Ważne informacje dla klientów odbierających wypłaty w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej W Brzeszczach

Od dnia 23 kwietnia 2018 r. obsługa kasowa Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Brzeszczach zostaje przeniesiona do oddziału Banku Spółdzielczego w Brzeszczach ul. Dworcowa 8

Celem odebrania świadczenia/zasiłku lub innej gotówki w KASIE BANKU należy mieć przy sobie i okazać:

  1. WAŻNY dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  2. DECYZJĘ potwierdzającą prawo do otrzymania świadczenia/zasiłku
  3. UPOWAŻNIENIE do odbioru gotówki przez inne osoby niż wskazane w decyzji, osoby te muszą posiadać „upoważnienie imienne do pobrania gotówki   w imieniu danej osoby potwierdzone przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach”

Wypłaty będą dokonywane w terminie wskazanym w decyzji, (czyli bez zmian)

Informujemy o możliwości zmiany dyspozycji wypłaty z wypłat w kasie na osobisty rachunek bankowy

W związku z przeprowadzką całego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach na czas remontu tj. od 1 maja 2018 r., informujemy, że zmienia się adres urzędowania na Brzeszcze ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika- wejście od strony targu) sekretariat pokój 207, piętro II.

Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze zostają przeniesione na ulicę Słowackiego 2/2 w Brzeszczach, budynek przychodni zdrowia (wejście klatka schodowa od strony sklepu PSS).

Z uwagi na relokację Ośrodka w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. mogą nastąpić utrudnienia w połączeniach telefonicznych.

W pilnych sprawach można dzwonić pod numer telefonu 32 737 -19-19.

Za utrudnienia przepraszamy

Ułatwienia dostępu