Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wizyta Wojewody Małopolskiego w Gminie Brzeszcze

W dniu 18 stycznia 2017 roku Naszą Gminę Brzeszcze odwiedził Wojewoda Małopolski – Pan Józef Pilch w ramach działań promocyjnych i podsumowujących dotychczasowe funkcjonowanie rządowego Programu 500 plus.

Program ten wprowadzony został ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ruszył 1 kwietnia ubiegłego roku.

Wojewoda odwiedził jedną z rodzin, która jest objęta Programem – matkę samotnie wychowującą 2 dzieci. Wizyta przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas rozmowy matka dzieci przyznała, że uzyskiwane co miesiąc świadczenie wychowawcze jest dla Jej rodziny znaczącym wsparciem finansowym. Daje ono poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, pozwala zaspokoić wiele podstawowych potrzeb, jak chociażby zakup lekarstw, odzieży.

W naszej Gminie od 01 kwietnia 2016r. do 17 stycznia 2017r. złożono 1468 wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu 500 Plus, przyznano świadczenia dla 1846 dzieci.
Realizujący to zadanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach wypłacił w 2016r. kwotę 7 571 900zł na realizację 15 176 świadczeń.

Wypowiedzi rodzin o Programie 500 Plus można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8495,500-zmienilo-nasze-zycie-mowia-rodzice-i-samorzadowcy.html

Ułatwienia dostępu