Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wolne miejsca w Dziennym Domu „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” funkcjonujący od 01 marca 2018r. w Jawiszowicach przy ulicy Bielskiej 2 posiada kilka wolnych miejsc. Zapraszamy osoby zainteresowane do składania „Deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, pokój nr 4. tel. 32 21 11 251 w. 31

Ułatwienia dostępu