Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wolni od przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców gminy Brzeszcze do udziału
w konferencji na temat zjawiska przemocy w rodzinie organizowanej w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Wolni od przemocy”.
Wydarzenie odbędzie się 4 listopada 2021, godz. 10.30-14.00, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ułatwienia dostępu