Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zamknięty punkt z pomocą rzeczową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że w dniu 13.06.2022 r. punkt z pomocą rzeczową dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z uwagi na trwający konflikt zbrojny, będzie zamknięty.

 

 

Ułatwienia dostępu