Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców Brzeszcz oraz zainteresowane instytucje do udziału w konsultacjach do do projektu części  V. Założenia, wizja, misja oraz cele w obszarze zintegrowanej polityki społecznej Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2020 – 2031 Uwagi oraz sugestie do projektu części V Strategii można zgłaszać do 22 lipca 2022 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij TUTAJ.

Ułatwienia dostępu