Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Dziennym Domu Senior + w Jawiszowicach

Dzienny Dom Senior + w Jawiszowicach zaprasza w dniu 8 sierpnia 2019 roku na Dzień Otwarty.
Dzienny Dom Senior + jest placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy ukończyli 60-ty rok życia.
Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z ofertą i działalnością Domu serdecznie zapraszamy na udział w tym wydarzeniu w godzinach od 10:00 do 14:00 do siedziby Dziennego Domu Senior +.
Miejsce: Jawiszowice, ul. Bielska 2

Ułatwienia dostępu